Положення про організацію освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про проведення відрахування і поновлення студентів коледжу

Положення про журнал обліку роботи академічної групи

Положення про організацію дистанційного навчання

Положення про курсові роботи

Положення про порядок визнання навчання отриманого в інших закладах освіти

Положення про атестацію і паспортизацію кабінетів (лабораторій)

Положення про порядок надання академічних відпусток та повторне навчання

Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та обігу студентських. квитків

Положення про порядок підготовки, подання, обліку захисту та зберігання курсових робіт

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії

Положення про порядок та умови обрання студентами виб. дисциплін

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації

Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів освіти коледжу

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу

Положення про порядок та умови обрання студентами виб. дисциплін

Положення про навчальний та робочий план

Положення про організацію самостійної роботи

Положення про старостат