Створення і становлення ВСП

«Рожищенський фаховий коледж

ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького»

Історія ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» сягає ще 1949 року, коли влада Волинської області прийняла рішення про створення в регіоні навчальних закладів з підготовки зоотехніків, працівників тваринницьких ферм, молодших ветеринарних спеціалістів. Відповідно до цього в Рожищі організовується середня сільськогосподарська школа з підготовки і перепідготовки голів колгоспів із трирічним і однорічним термінами навчання. Базою для цієї школи стали приміщення і обладнання діючої на той час Рожищенської однорічної школи рільників, в якій функціонували зоотехнічне, ветфельдшерське та агротехнічне відділення. Майбутнім головам колгоспів тут читали основи курсу зоотехнії і ветеринарії.

У той же час, із 1946 року в Повурську Ковельського району діяла школа з підготовки тваринників і молодших ветеринарних спеціалістів. Через нестачу педагогічних кадрів у цій школі, в 1950 році було прийнято рішення про її закриття. В результаті виникло питання про створення зооветеринарного технікуму і, відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 1956 року, в Рожищі відкрито зооветеринарний технікум з двома відділеннями – ветеринарним та зоотехнічним.

З 1957 року при технікумі було відкрито заочний відділ. Навчальною базою закладу освіти було навчально-виробниче господарство, яке, застосовуючи найновіші агротехнічні методи при вирощуванні сільськогосподарських культур, досягло успішних показників врожаю зернових. У цьому ж році при технікумі організована станція штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, де було підібрано якісний порідний склад бугаїв та баранів-плідників.

У 1959 р. відбувся перший випуск молодих зоотехніків – 59 осіб. З роками кількість студентів зростала і площа корпусу стала невідповідною. У 1959 році розпочато добудову навчального корпусу, спорудження якого завершено 1960 року. З 1961 року тривало будівництво нового навчального корпусу, їдальні, будинку для викладачів. І вже 1 вересня 1968 року освітній процес розпочався у новозбудованому навчальному корпусі на 600 студентських місць.

Кількість академічних груп зростає, збільшується кількість студентів, відповідно постає нагальна потреба у додаткових місцях для проживання молоді. Відтак у 1980 році розпочинається будівництво п’ятиповерхового студентського гуртожитку, разом з тим будується навчальна ветеринарна клініка, розширюється кількість навчальних кабінетів та лабораторій. У 1986 році на базі навчального закладу відкрито пункт з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», а також пункт з підготовки трактористів.

Час і проблеми розвитку тваринницької галузі стали передумовою реформування сільськогосподарських навчальних закладів. Згідно з наказом Міністерства агропромислового комплексу України №190 від 17.06.1997 р. «Про вдосконалення мережі вищих аграрних навчальних закладів» була проведена реорганізація Рожищенського зооветеринарного технікуму і на його базі створений новий структурний підрозділ Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького.

Час минав, сьогодення ставило нові вимоги перед освітніми установами. Враховуючи це, реорганізовувалась і Львівська академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. Відтак, неодноразово змінювалася назва нашого закладу освіти:

– 1998 р. –  Рожищенський технікум Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького (згідно наказу Міністерства АПК від 18.09.1998 р. № 274);

– 2003 р. – Рожищенський технікум Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького (згідно Указу Президента України №874/2003 від 21 серпня 2003р.);

– серпень 2007 р. – Рожищенський технікум Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (наказ Міністерства аграрної політики України від 14.08. 2007р. № 593);

– грудень 2007 р. – Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (згідно наказу № 903 від 13.12.2007р. Міністерства аграрної політики України);

– 2020 р. – Відокремлений структурний підрозділ «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького» (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.05.2020 р. № 665).

На сьогодні Рожищенський фаховий коледжзалишається відокремленим структурним підрозділом Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Заклад успішно проводить підготовку фахівців за освітньо-професійним рівнем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями: «Ветеринарна медицина» (ліцензійний обсяг – 100 осіб);  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (ліцензійний обсяг – 50 осіб). У процесі навчання студенти коледжу мають змогу отримати також робітничу професію «Оператор із штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

Коледж має 2 навчальні корпуси, 32 навчальні кабінети і лабораторії, 2 комп’ютерні класи, бібліотеку з читальною залою і книжковим фондом 26504 наукової, спеціальної та художньої літератури, 2 гуртожитки, навчально-виробниче господарство та навчальну ветеринарну клініку.

Підготовку майбутній фахівців та якісний освітній процес забезпечує педагогічний колектив у складі 23 викладачів, серед яких 20 – спеціалісти вищої категорії (з них 8 – викладачі-методисти) та 3 викладачі – спеціалісти І категорії.

Підготовку фахівців із заявлених спеціальностей коледж здійснює у тісній співпраці з Львівським національним університетом ветеринарної медицини та  біотехнологій імені С.З.Ґжицького, Волинською державною сільськогосподарською дослідною станцією інституту сільського господарства західного Полісся НААН України, Державним підприємством «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві», передовими сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами області.

Програми виробничої практики в господарствах і на підприємствах дають можливість апробації та поповнення отриманих знань та умінь на конкретних робочих місцях при вирішенні виробничих завдань у галузі ветеринарії, тваринництва і переробної харчової промисловості.

Для забезпечення регіону фахівцями ветеринарної медицини та технологами з виробництва і переробки продукції тваринництва налагоджено тісну співпрацю з Департаментом агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації щодо формування проєктів державного замовлення на підготовку фахівців із заявлених спеціальностей, Волинським центром зайнятості, його районними філіями з надання допомоги випускникам у побудові їх професійної кар’єри. З цією метою у коледжі створено Студентський центр зообізнесу, який сприяє працевлаштуванню випускників закладу.

Після закінчення коледжу випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра та свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Сьогодні коледж – сучасний заклад освіти із розвинутою матеріально-технічною базою та висококваліфікованими викладачами – досвідченими майстрами педагогічної справи, що сприяє підготовці конкурентоспроможних фахівців. Особлива наша гордість – іменні стипендіати, переможці Міжнародних студентських наукових конференцій, конкурсів художньої самодіяльності, спортивних змагань.

За період функціонування коледжем випущено понад 10 тисяч кваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини, зоотехнії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Нині наші випускники керують агропромисловими формуваннями, працюють на посадах спеціалістів, очільників різноманітних сільськогосподарських виробничих структур, у держпродспоживслужбі; серед них – ряд науковців – докторів і кандидатів наук.

Працівники, студенти та випускники ВСП «Рожищенський фаховий коледжЛНУВМБ імені С. З. Гжицького» пишаються своєю історією й гідно продовжують свої славні традиції.