Концепція діяльності Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького з надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина в галузі знань 21 Ветеринарна медицина

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Концепція діяльності Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького з надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Концепція діяльності відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького» з надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти з підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за освітньо-професійними програмами: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство) та «Ветеринарна медицина» (спеціальність 211 Ветеринарна медицина, галузь знань 21 Ветеринарна медицина)