Електронне наукове фахове видання Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.

Ветеринарна морфологія та патологія; фізіологія та біохімія тварин; клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарії; молекулярно-генетичні методи дослідження; мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарії; гігієни, ветеринарно-санітарної експертизи, стандартизації, якості та безпеки сільськогосподарської продукції; паразитології та інвазійних хвороб тварин.

Навчально-методичний періодичний журнал який висвітлює проблеми освіти, знайомить з досвідом роботи закладів освіти й окремих педагогів, є провайдером педагогічних інновацій.

Виробничо-практичне, науково-популярне видання.

Інтерактивний інформаційний вісник.

Це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого спектру питань ветеринарної медицини. Метою наукового журналу «Український часопис ветеринарних наук» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: діагностика, профілактика та лікування хвороб тварин, вивчення мікробіологічних та імунологічних аспектів ветеринарної медицини, дослідження генетичних аспектів ветеринарної медицини, поведінкових аспектів тварин, дослідження та розробка заходів щодо підтримання здоров’я та гігієни тварин, контролю харчування, утримання.

Збірник наукових праць, що включений до Переліку наукових фахових видань України («Animal Husbandry Products Production and Processing»).

Це рецензований журнал із відкритим доступом, присвячений публікації новаторських досліджень та інноваційних досліджень у взаємопов’язаних галузях науки про тварин і харчових технологій. Сфера діяльності журналу охоплює широкий спектр тем, що охоплюють усі аспекти від розведення, росту та відтворення тварин до застосування наукових і технологічних досягнень у тваринництві для виробництва продуктів харчування та побічних продуктів.

У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з ветеринарної медицини, якості і безпечності продукції тваринництва. Тематика: інновації у ветеринарній медицині, питання біобезпеки та біозахисту; ветеринарної патології та морфології; клінічної та лабораторної діагностики; біотехнології; ветеринарної фармакології та токсикології; ветеринарної вірусології, мікробіології та імунології; епізоотології та інфекційних хвороб; паразитології; гігієни і санітарії; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; ветеринарно-санітарної експертизи, якості і безпечності продукції тваринництва.

У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з питань технології виробництва та переробки продукції тваринництва, розведення, селекції, генетики, біотехнології, технології кормів, годівлі, відтворення та збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин. Тематика: розведення та селекція тварин; технологія, виробництво та переробка продукції тваринництва; генетика, біотехнологія, годівля та відтворення тварин.

Науково-виробничий фаховий журнал.

Публікація результатів наукових досліджень в галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, бактеріології, вірусології, імунології, молекулярної біології, генетики; пропаганда досягнень ветеринарної медицини.

У збірнику висвітлюються актуальні питання з проблеми біобезпеки та біозахисту; ветеринарної вірусології та мікробіології; епізоотології та інфекційних хвороб; імунології; ветеринарної патології та морфології; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; паразитології; ветеринарної фармакології та токсикології; якості і безпечності продукції тваринництва; ветеринарно-санітарної експертизи; екологічної та хімічної безпеки; біотехнології; провайдингу інновацій у ветеринарній медицині та історії ветеринарної медицини.

Оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях агропромислового комплексу.

Фізіологія та біохімія, ветеринарія, годівля та годівля тварин, розведення та селекція, морфологія, клітинна та молекулярна біологія, імунологія, генетика, екологія та токсикологія, цитологія, мікробіологія, біотехнологія; огляди з актуальних проблем біології; методичні праці, що описують нові або вдосконалені методи дослідження; статті з історії біологічних, сільськогосподарських і ветеринарних наук, що висвітлюють еволюцію ідей, зародження та розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених; дискусійні рецензії на нові книжки та журнальні публікації; наукова хроніка.

Це міжнародний науковий журнал із відкритим доступом і рецензований журнал, який публікує статті з усіх галузей ветеринарної медицини, біології, біотехнології, біобезпеки та біозахисту. Серія виходить щокварталу в онлайн-версії та в друкованому вигляді лише англійською мовою.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник.