Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу, особливим середовищем, яке проводить інформаційну, бібліографічну, просвітницьку, і виховну роботу. Бібліотека ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» є рівноправним учасником всього освітнього процесу. Здобувач освіти повинен працювати з книгою, одержувати професійну інформацію з різних джерел.

Структурно Бібліотека коледжу складається із таких підрозділів – абонемент, читальна зала, та книгосховище, в читальній залі є 2 комп’ютери приєднані до мережі Інтернет, wi-fi мережа, 2 принтери (1 кольоровий 1 чорно білий) та 1 копіювальний апарат, в вільному доступі для користувачів бібліотеки.

Бібліотека коледжу проводить комплексне інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів за допомогою традиційних друкованих документів із застосуванням карткових каталогів, а також за допомогою електронної бібліотеки на платформі MOODLE.

Одне з головних завдань нашої бібліотеки –  забезпечувати систематичне, якісне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів. Студент і книга, студент і бібліотека – поняття не роздільні.

Бібліотека Рожищенського коледжу організована в 1957 р., вона забезпечує освітній процес, де навчаються здобувачі освіти на денній  формі навчання на 2 відділеннях.

Перш за все, наша бібліотека особливу увагу приділяє якості формування і всебічному використанню книжкового фонду.

Фонд бібліотеки коледжу – це фундамент бібліотечно-бібліографічного та інформаційно-документного забезпечення інформаційних потреб усіх користувачів бібліотеки, постійно працюємо над його актуалізацією. Менший за обсягом фонд використовується активніше, показники його ефективності значно вищі. Вилучення непотрібних документів є умовою поліпшення його якісного складу.

Загальний фонд бібліотеки (на 01.01.2024р.) – 21892 примірників.

Щорічно передплачуються періодичні видання, в тому числі за профілем навчального закладу.

Бібліотека сприяє вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, пропагує та розкриває через книгу зміст загальнолюдських цінностей, виховує інформаційну культуру читачів, прищеплює їм навички користування книгою та бібліотекою.

В нашій бібліотеці диференційований підхід в обслуговуванні користувачів, методом здійснення підбору літератури для написання курсових робіт, рефератів, звітів, щоденників, в підборі літератури для проведення виховних годин, масових заходів, що проводяться в коледжі.

В міру надходження нової літератури в бібліотеці оновлюються книжкова виставка  «Знайомтесь! Нові надходження», «Вирушайте в світ гарних книг», постійно оновлюється новими матеріалами тематична поличка «Подорож у часі через знаменні дати». Влаштовані постійно-діючі тематичні полички, та книжкові виставки за такими темами: «Читаємо про Україну разом», , «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва», «Україна та світ події, факти», «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я…», «Шевченкове слово у серці живе», «Мова – найперша ознака нації», «Волинський дивокрай», «Державна  символіка України».

З метою поповнення бібліотечного фонду запроваджено в бібліотеці акцію «Подаруй бібліотеці книгу», яка діє на постійній основі, що є на сьогодні значним наповненням фонду саме художньою літературою.

В бібліотеці коледжу працює 2 бібліотекаря які мають спеціальну вищу фахову освіту. Працівники бібліотеки коледжу, постійно підвищують свою кваліфікацію (щоденне самостійне ознайомлення з фаховою методичною літературою); вивчення досвіду інших бібліотек, щоб впроваджувати нові технології в роботу бібліотеки коледжу, набуває навички з використання електронних ресурсів в локальній мережі та мережі Інтернет (участь у семінарах, вебінарах, круглих столах, нарадах бібліотек вищих навчальних закладів та фахових передвищих навчальних закладів, тощо).

Працівники в своїй роботі намагаються вносити нові корективи в обслуговуванні користувачів, йти в ногу з вимогою часу.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАШОЇ КНИГОЗБІРНІ.