• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015р № 579 “Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність”

• Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 Деякі питання стипендіального забезпечення

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 Питання стипендіального забезпечення

• Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

• Постанова Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1047 Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах

• Наказ МОН України «Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій»